KNAW

Publication

PLEASE: een instrument om de fosfaatlekkage van een perceel... (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Title PLEASE: een instrument om de fosfaatlekkage van een perceel naar het oppervlaktewater vast te stellen
Author Salm, van der C.; Schoumans, O.F.
Date 2011
Reference(s) Centrum Bodem - Bodemkwaliteit en Nutrienten, Centrum Water en Klimaat - Integraal Waterbeheer
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/410344
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-410344
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation