KNAW

Publication

Effectiviteit van toedieningstechnieken van kiemremmingsmiddel... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Effectiviteit van toedieningstechnieken van kiemremmingsmiddel in de aardappelbewaring
Published in Kennisakker.nl, Vol. 2011, No. 21 sept.
Author Spits, H.G.; Wustman, R.
Date 2011
Reference(s) aardappelen, opslag, opslag als stortgoed, consumptieaardappelen, kiemremming, vernevelaars, proeven op proefstations, Landbouwbedrijfsgebouwen en landbouwinstallaties, potatoes, storage, bulk storage, table potatoes, sprout inhibition, mist blowers, station tests, Farm Buildings and Installations
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract In twee aardappelbewaarseizoenen zijn heet- en koudvernevelingstechnieken onderling vergeleken. Alle vernevelingstechnieken lieten een effectieve en vergelijkbare kiemremming en vergelijkbare bewaarverliezen zien. Onderwatergewicht en bakkwaliteit waren vergelijkbaar en er is geen schilbrand waargenomen. Van de drie koudvernevelingstechnieken liet de Cyclomatic minder inwendige kiem zien dan de Potatofog en Pieperdoes coldfog. CIPC-toepassingen met lagere giften in korte intervallen, zoals hier gebruikt bij de koudvernevelingstechnieken, hebben in dit onderzoek geleid tot meer inwendige kieming. Hogere giften in een ruimer interval, zoals hier gebruikt bij de heetvernevelingstechniek, lieten in dit onderzoek minder inwendig kiem zien. De proefopzet laat niet toe de hogere inwendige kiemingsniveaus toe te schrijven aan een toedieningstechniek of gebruikt product.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/410833
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-410833
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation