KNAW

Publication

Verkenning high tech diermanagement in de varkens en pluimveehouderij (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Verkenning high tech diermanagement in de varkens en pluimveehouderij
Author Lokhorst, C.; Fels, van der J.B.; Riel, van J.W.; Hogewerf, P.H.; Holster, H.C.; Lourens, A.
Date 2011
Reference(s) varkenshouderij, pluimveehouderij, dierenwelzijn, diergezondheid, agrarische productiesystemen, technische vooruitgang, modernisering, technologie, landbouwtechniek, varkens, pluimvee, dierlijke productie, Gezondheid en welzijn van dieren, Landbouwtechniek (algemeen), pig farming, poultry farming, animal welfare, animal health, agricultural production systems, technical progress, modernization, technology, agricultural engineering, pigs, poultry, animal production, Animal Health and Welfare, Agricultural Engineering (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher Wageningen UR Livestock Research
Abstract Dit onderzoek is een verkenning naar de kansen voor High Tech diermanagement in de varkens en pluimveehouderij in Nederland; dit aan de hand van interviews in beide sectoren. De mogelijke rol van Precision Livestock Farming en real-time dierobservaties voor de ondersteuning van het dagelijks management zijn besproken.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/411243
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-411243
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation