KNAW

Publication

Niet ploegen is beter voor de bodemweerbaarheid (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Niet ploegen is beter voor de bodemweerbaarheid
Published in Nieuwsbrief / Praktijknetwerk niet kerende grondbewerking, No. 6.
Author Postma, J.
Date 2011
Reference(s) PRI BIOINT Ecological Interactions, PRI BIOINT Ecological Interactions
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract Niet ploegen is beter voor de bodemweerbaarheid. Dit is de conclusie van onderzoek uitgevoerd op de PPOproeflocatie Professor Broekemahoeve. Hiervoor werden percelen na verschillende grondbewerkingen bemonsterd op bodemleven. Er werd gekeken naar Rhizoctonia in suikerbiet, schurft in radijs en aanwezigheid van antagonistische bacteriegroepen Lysobacter en Streptomyces (vergroten de bodemweerbaarheid). Ook werd gekeken naar: mycorrhiza, schimmelbiomassa en organische stof. De eerste analyses van percelen die pas sinds 2008 verschillen in grondbewerking laten opmerkelijke positieve verschillen zien in bodemweerbaarheid, bodemleven en labiele organische stof in de systemen met NKG. De niet-geploegde grond van het proefperceel winterpeen bleek duidelijk meer ziektewerend te zijn tegen de bodemschimmel Rhizoctonia solani dan de geploegde grond. Bij de peen had het NKG object een grotere populatie van de antagonistische bacteriën. Het perceel uien bleek duidelijk meer ziektewerend te zijn tegen de bodemschimmel Streptomyces dan de geploegde grond. De uien in het NKG systeem waren meer door mycorrhiza’s gekoloniseerd (mycorrhiza’s verbeteren de opname van nutriënten). De metingen lijken er op te wijzen dat de organische stof in de bodem toeneemt.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/411702
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-411702
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation