KNAW

Publication

Economische analyse van de mestmarkt; Opties voor het... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Economische analyse van de mestmarkt; Opties voor het stimuleren van innovaties
Author Hoop, de D.W.; Bunte, F.H.J.; Blokland, P.W.; Kernebeek, van H.R.J.; Vrolijk, H.C.J.; Luesink, H.H.; Koeijer, de T.J.
Date 2011
Reference(s) dierlijke meststoffen, mestverwerking, distributie, economische analyse, landbouwprijzen, innovaties, prijsbepalende factoren, animal manures, manure treatment, distribution, economic analysis, agricultural prices, innovations, price determining factors
Language Dutch
Type Report
Publisher LEI, onderdeel Wageningen UR
Abstract De mestmarkt speelt al decennialang een belangrijke rol in de Nederlandse agrarische sector. De kosten van mest hebben een grote invloed op de winstgevendheid en daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderijsector. Innovaties om de problemen op de mestmarkt structureel op te lossen blijven uit. Deze studie geeft een analyse van de kenmerken van de mestmarkt en de gevolgen voor de innovaties in de sector.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/411927
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-411927
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation