KNAW

Publicatie

Monitoring proefprojecten plaggen in naaldbos van de arme... (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Titel Monitoring proefprojecten plaggen in naaldbos van de arme zandgronden : eindrapportage 2011
Auteur Kemmers, R.H.; Delft, van S.P.J.; Boxman, A.W.; Veerkamp, M.T.
Datum 2011
Trefwoord(en) Centrum Bodem - Bodemchemie en Natuur, Sectie Bodemkwaliteit
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/411986
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-411986
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie