KNAW

Publication

Beoordeling natuurakkoord : globale toetsing van het... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Beoordeling natuurakkoord : globale toetsing van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur
Author Bredenoord, H.; Hinsberg, van A.; Gorrée, M.; Knegt, de B.; Beck, J.; Hoek, van der D.J.; Farjon, H.; Kragt, F.; Kuiper, R.; Veen, van M.; Zeijts, van H.; Gaaff, A.; Gerritsen, A.L.; Kamphorst, D.A.; Luijt, J.; Schmidt, A.M.
Date 2011
Reference(s) natuurbeleid, ecologische hoofdstructuur, overheidsbeleid, provincies, beleidsevaluatie, Natuurbeheer (algemeen), nature conservation policy, ecological network, government policy, provinces, policy evaluation, Nature Management (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Abstract Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van het kabinet het ‘Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur’ getoetst. Het Rijk draagt, met het van kracht worden van dit akkoord, het natuurbeleid over aan de provincies. Daarvoor voegt het Rijk jaarlijks 100 miljoen euro toe aan het Provinciefonds. Een belangrijk onderdeel van dat beleid, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), wordt in 2021 afgerond, maar zal dan kleiner van omvang zijn dan oorspronkelijk gepland. De provincies worden verantwoordelijk voor het beheer van de EHS. Met al deze wijzigingen vermindert het Rijk zijn uitgaven voor natuur en landschap met twee derde deel. De vraag die het kabinet aan het PBL heeft gesteld, is of Nederland met de uitvoering van het akkoord en de voorgestelde bezuinigingen kan voldoen aan de internationale verplichtingen en doelstellingen, die voortvloeien uit onder andere de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/412511
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-412511
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation