KNAW

Publication

Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers,... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010
Author Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.
Date 2011
Reference(s) onderstammen, meloidogyne, resistentie van variëteiten, glasgroenten, vruchtgroenten, biologische landbouw, komkommers, tomaten, paprika's, rassenproeven, Rassenproeven, rassenlijsten, Plantenverdediging en -resistentie, rootstocks, meloidogyne, varietal resistance, greenhouse vegetables, fruit vegetables, organic farming, cucumbers, tomatoes, sweet peppers, variety trials, Variety Testing, Variety Lists, Plant Defence, Plant Resistance
Language Dutch
Type Report
Publisher Wageningen UR Glastuinbouw
Abstract Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie van aaltjes hebben en een goede verentbaarheid, productie en kwaliteit geven. Komkommeronderstammen die grotendeels aan deze criteria voldoen zijn 64-10, 64-12 en Harry. Deze onderstammen worden in Nederland echter ondertussen niet meer door de zaadhuizen in de handel gebracht in verband met te weinig marktperspectieven. In de praktijk veel gebruikte onderstammen, die kruisingen zijn tussen Cucurbita maxima x C. moschata, zijn onvoldoende resistent tegen wortelknobbelaaltjes. Voor wat betreft de mate van resistentie en productie blijken bij tomaat PG76 en Brigéor goed te voldoen. Big Power is ook minder gevoelig voor wortelknobbels, maar is minder vaak onderzocht. Onderstammen die het bij paprika in resistentie- en productieproeven relatief goed doen zijn Snooker, Capital en DRO 3413. Komkommeronderstammen zijn minder resistent tegen M. incognita dan tegen M. hapla en M. javanica. De meeste tomaat- en paprikaonderstammen zijn juist resistenter tegen M. hapla dan tegen M. incognita.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/412725
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-412725
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation