KNAW

Publicatie

Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers,... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010
Auteur Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.
Datum 2011
Trefwoord(en) onderstammen, meloidogyne, resistentie van variëteiten, glasgroenten, vruchtgroenten, biologische landbouw, komkommers, tomaten, paprika's, rassenproeven, Rassenproeven, rassenlijsten, Plantenverdediging en -resistentie, rootstocks, meloidogyne, varietal resistance, greenhouse vegetables, fruit vegetables, organic farming, cucumbers, tomatoes, sweet peppers, variety trials, Variety Testing, Variety Lists, Plant Defence, Plant Resistance
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Wageningen UR Glastuinbouw
Samenvatting Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie van aaltjes hebben en een goede verentbaarheid, productie en kwaliteit geven. Komkommeronderstammen die grotendeels aan deze criteria voldoen zijn 64-10, 64-12 en Harry. Deze onderstammen worden in Nederland echter ondertussen niet meer door de zaadhuizen in de handel gebracht in verband met te weinig marktperspectieven. In de praktijk veel gebruikte onderstammen, die kruisingen zijn tussen Cucurbita maxima x C. moschata, zijn onvoldoende resistent tegen wortelknobbelaaltjes. Voor wat betreft de mate van resistentie en productie blijken bij tomaat PG76 en Brigéor goed te voldoen. Big Power is ook minder gevoelig voor wortelknobbels, maar is minder vaak onderzocht. Onderstammen die het bij paprika in resistentie- en productieproeven relatief goed doen zijn Snooker, Capital en DRO 3413. Komkommeronderstammen zijn minder resistent tegen M. incognita dan tegen M. hapla en M. javanica. De meeste tomaat- en paprikaonderstammen zijn juist resistenter tegen M. hapla dan tegen M. incognita.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/412725
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-412725
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie