KNAW

Publication

Het landschap opnieuw uitvinden (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Het landschap opnieuw uitvinden
Published in Vakblad Natuur Bos Landschap, Vol. 8, No. 9, p.39-41. ISSN 1572-7610.
Author Opdam, P.F.M.
Date 2011
Reference(s) landschap, landschapsbeheer, overheidsbeleid, economische analyse, Landschapsarchitectuur (algemeen), landscape, landscape management, government policy, economic analysis, Landscape Architecture (General)
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract In het onderhandelingsakkoord dat regering en provincies hebben gesloten neemt het rijk geen verantwoordelijkheid meer voor het landschap. Onderwerpen als nationale landschappen, landschap generiek, leefbaarheid en toegankelijkheid van het boerenland staan in het lijstje vervallen rijkstaken. Het landschapsconcept verbreden, is het antwoord van Paul Opdam
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/413393
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-413393
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation