KNAW

Publication

Het koor van adviseurs verdient een dirigent. Over... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Het koor van adviseurs verdient een dirigent. Over kennisverspreiding rond Phytophthora in aardappelen2011
Author Buurma, J.S.; Janssens, S.R.M.
Date 2011
Reference(s) solanum tuberosum, aardappelen, plantenziekteverwekkende schimmels, phytophthora infestans, kennisoverdracht, informatieverspreiding, landbouwvoorlichting, plantenziektebestrijding, ziektepreventie, Plant- en gewasbescherming (algemeen), Kennisuitwisseling, solanum tuberosum, potatoes, plant pathogenic fungi, phytophthora infestans, knowledge transfer, diffusion of information, agricultural extension, plant disease control, disease prevention, Plant and Crop Protection (General), Knowledge Exchange
Language Dutch
Type Report
Publisher Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Abstract In dit werkdocument wordt verslag gedaan van een sociologisch onderzoek naar de kennisverspreiding rond Phytopthora in aardappelen. We beschrijven welke onderwerpen en welke partijen bij de kennisverspreiding zijn betrokken, welke partijen zich met welke onderwerpen bezig houden en welke argumenten zij gebruiken om de belangstelling van de aardappelteler te trekken. Ook wordt aangegeven welke onderwerpen en welke argumenten de aardappelteler zelf het meest aanspreken. Via vergelijking van kennisvraag en kennisaanbod is nagegaan hoe de kennisverspreiding vanuit het onderzoek naar de praktijk kan worden geoptimaliseerd. Centraal in het onderzoek stond de betekenisgeving van primaire producenten, kennisverspreiders, onderzoekers en beleids-makers aan de bestrijding van Phytophthora in aardappelen. De achterliggende veronderstelling was dat een zekere gelijkheid in betekenisgeving cruciaal is voor een soepele kennisverspreiding naar de praktijk. Het onderzoek is gebaseerd op een verkennende analyse van de berichtgeving over Phytophthora in het weekblad Boerderij en op een telefonische enquête bij 25 personen en partijen uit het kennisnetwerk.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/413530
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-413530
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation