KNAW

Publication

Achtergronddocument Midterm meting Monitor Effectindicatoren... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Achtergronddocument Midterm meting Monitor Effectindicatoren Agenda Vitaal Platteland
Author Agricola, H.J.; Reijnen, M.J.S.M.; Boone, J.A.; Dolman, M.A.; Goossen, C.M.; Vries, de S.; Vreke, J.; Roos-Klein Lankhorst, J.; Groene, de E.M.
Date 2011
Reference(s) regionale ontwikkeling, plattelandsbeleid, overheidsbeleid, informatiesystemen, plattelandsontwikkeling, regional development, rural policy, government policy, information systems, rural development
Language Dutch
Type Report
Publisher Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Abstract De Monitor AVP is een systeem waarin eenduidige gegevens worden opgenomen voor monitoring van effecten, resultaten en prestaties van de beleidsdoelstellingen opgenomen in de Agenda Vitaal Platteland (AVP) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). Dit document geeft de resultaten en achtergrondinformatie van de midterm meting en de methoden van de metingen van de afzonderlijke effectindicatoren van de Monitor AVP. De effectindicatoren zijn bedoeld om de maatschappelijke effecten van de Agenda Vitaal Platteland inzichtelijk te maken. Dit achtergronddocument is opgesteld om de continuïteit voor toekomstige herhalingsmetingen te waarborgen.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/413774
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-413774
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation