KNAW

Publication

Vochtige ecosystemen kwetsbaar : klimaateffecten in Nederland (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Vochtige ecosystemen kwetsbaar : klimaateffecten in Nederland
Published in Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde, Vol. 28, No. 2, p.93-103. ISSN 0169-6300.
Author Bodegom, van P.M.; Verboom-Vasiljev, J.; Witte, F.; Vos, C.C.; Bartholomeus, R.P.; Cormont, A.; Geertsema, W.; Veen, van der M.
Date 2011
Reference(s) ecosystemen, vegetatietypen, ecohydrologie, hydrologie, soortendiversiteit, bodemwater, klimaatverandering, Plantenecologie, ecosystems, vegetation types, ecohydrology, hydrology, species diversity, soil water, climatic change, Plant Ecology
Language Dutch
Type Article
Abstract Drie onderling onafhankelijke onderzoeken, uitgevoerd door verschillende teams met eigen methoden, komen tot dezelfde conclusie: natte, voedselarme ecosystemen als vochtige graslanden, natte heide en vennen in Nederland lijken het meeste risico te lopen als gevolg van klimaatverandering. De consistentie van de resultaten benadrukt het belang van adaptatiemaatregelen voor het behoud van natuurtypen die belangrijk zijn voor Nederland
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/414120
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-414120
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation