KNAW

Publicatie

Monitoring van nutriënten in het oppervlaktewater van... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Monitoring van nutriënten in het oppervlaktewater van stroomgebieden : analyse van metingen in de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford
Auteur Tol-Leenders, van T.P.; Grift, van der B.; Walvoort, D.J.J.; Janssen, G.M.C.M.; Rozemeijer, J.; Marsman, A.; Mulder, H.M.; Bolt, van der F.J.E.; Schoumans, O.F.
Datum 2011
Trefwoord(en) monitoring, oppervlaktewater, waterlopen, kaderrichtlijn water, mest, stikstof, fosfor, waterkwaliteit, stroomgebieden, drenthe, zuid-holland, gelderland, monitoring, surface water, streams, water framework directive, manures, nitrogen, phosphorus, water quality, watersheds, drenthe, zuid-holland, gelderland
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting Om de invloed van het mestbeleid op de oppervlaktewaterkwaliteit te kwantificeren is inzicht in de bijdrage van (diffuse) bronnen en de transportroutes naar het oppervlaktewater noodzakelijk. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in vier stroomgebieden is er vanaf 2004 aanvullend in het oppervlaktewater gemeten. Voor de interpretatie van deze meetgegevens en het leggen van relaties tussen bronnen en routes waren modellen en aanvullende metingen noodzakelijk. In dit rapport worden de oppervlaktewatermetingen in ruimte en tijd voor de vier gebieden beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op monitoring van beleid. Daarnaast zijn uit alle kennis die binnen Monitoring Stroomgebieden is opgedaan, de vijfentwintig belangrijkste tips gehaald voor het waterbeheer om zicht te krijgen op de nutriënten in het oppervlaktewater van stroomgebieden zodat de kwaliteit efficiënt kan worden gestuurd.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/414351
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-414351
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie