KNAW

Publicatie

Monitoring van nutriënten in het oppervlaktewater van... (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Titel Monitoring van nutriënten in het oppervlaktewater van stroomgebieden : analyse van metingen in de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford
Auteur Tol-Leenders, van T.P.; Grift, van der B.; Walvoort, D.J.J.; Janssen, G.M.C.M.; Rozemeijer, J.; Marsman, A.; Mulder, H.M.; Bolt, van der F.J.E.; Schoumans, O.F.
Datum 2011
Trefwoord(en) Centrum Bodem - Bodemgeografie, Centrum Water en Klimaat - Integraal Waterbeheer, Sectie Bodemkwaliteit
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/414351
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-414351
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie