KNAW

Publication

In perspectief; Over de toekomst van de Nederlandse agrosector (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title In perspectief; Over de toekomst van de Nederlandse agrosector
Author Berkhout, P.; Bakker, T.; Baltussen, W.H.M.; Blokland, P.W.; Bondt, N.; Bont, de C.J.A.M.; Helming, J.F.M.; Hietbrink, O.; Horne, van P.L.M.; Janssens, S.R.M.; Knijff, van der A.; Leeuwen, van M.G.A.; Linderhof, V.G.M.; Smit, A.B.; Solano, G.; Tabeau, A.A.
Date 2011
Reference(s) landbouwsector, dierenwelzijn, Landbouw in Nederland, agricultural sector, animal welfare, Agriculture in the Netherlands
Language Dutch
Type Report
Publisher LEI, onderdeel Wageningen UR
Abstract Dit rapport geeft inzicht in de economische perspectieven van het Nederlandse agrocomplex, door het schetsen van een palet aan ontwikkelingsmogelijkheden. De focus ligt op de voedsel- en sierteeltproductie. De tijdshorizon is 2025.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/414371
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-414371
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation