KNAW

Publication

Waar gaat dat heen? : recreatiemotieven, landschapskwaliteit... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Waar gaat dat heen? : recreatiemotieven, landschapskwaliteit en de oudere wandelaar : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011
Author Donders, J.L.M.; Luttik, J.; Goossen, C.M.; Veeneklaas, F.R.; Vreke, J.; Weijschedé, T.J.
Date 2011
Reference(s) openluchtrecreatie, vrijetijdsgedrag, motivatie, landschapsbeleving, Vrije tijd en recreatie, outdoor recreation, leisure behaviour, motivation, landscape experience, Leisure and Recreation
Language Dutch
Type Report
Publisher Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Abstract Het onderzoek richt zich op de vraag welke kwaliteiten van groen belangrijk zijn bezien vanuit verschillende motieven waarmee mensen recreëren, nu en in de toekomst. Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar recreatiemotieven en –trends, met als leidraad de link tussen recreatiemotieven en landschapskwaliteit, gevolgd door mondelinge interviews onder oudere wandelaars. Alle respondenten wandelen met meerdere behoeften, die soms voor een individu gekoppeld zijn aan een bepaalde omgeving. Een patroon is slechts in een enkel geval zichtbaar. Wandelaars komen het meest overeen in een grote behoefte aan afwisseling, maar zij vullen dit verschillend in. Het Nederlandse landschap wordt na goede wandelervaringen in het buitenland, vooral vanwege de afwisseling in landschapstypen meer gewaardeerd. Wandelen is voor ouderen een belangrijke activiteit vooral omdat het relatief lang haalbaar is. Het komt vaak in de plaats van meer dynamische activiteiten. Voor ouderen zijn ook de kleinere natuurgebieden die dicht bij huis liggen zeer waardevol.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/414563
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-414563
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation