KNAW

Publication

Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw in 2011
Author Bont, de C.J.A.M.; Everdingen, van W.H.; Knijff, van der A.; Meulen, van der H.A.B.
Date 2011
Reference(s) bedrijfsresultaten in de landbouw, agrarische economie, inkomsten uit het landbouwbedrijf, landbouwsector, akkerbouw, rundveehouderij, tuinbouw, glastuinbouw, vollegrondsteelt, rentabiliteit, Agrarische bedrijfseconomie, Landbouw in Nederland, farm results, agricultural economics, farm income, agricultural sector, arable farming, cattle husbandry, horticulture, greenhouse horticulture, outdoor cropping, profitability, Farm economics, Agriculture in the Netherlands
Language Dutch
Type Report
Publisher LEI, onderdeel van Wageningen UR
Abstract De Nederlandse land- en tuinbouw behaalt in 2011 een lager inkomensresultaat dan in voorgaand jaar. Binnen de agrarische sector zijn de verschillen dit jaar erg groot.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/415194
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-415194
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation