KNAW

Publication

Ontwikkeling en vermarkting van nieuwe eiwitten : ervaren... (2012)

.
Pagina-navigatie:
Title Ontwikkeling en vermarkting van nieuwe eiwitten : ervaren belemmeringen en oplossingen
Author Wagenberg, van C.P.A.; Eppink, M.M.; Janssens, S.R.M.; Roest, van der J.G.; Sluis, van der A.A.; Spiegel, van der M.
Date 2012
Reference(s) nieuwe eiwitten, voedselconsumptie, aanvaardbaarheid, wetgeving, gezondheidswetgeving, voedselveiligheid, insecten, algen, consumenten, Nederland, Nieuwe voedingsmiddelen, novel proteins, food consumption, acceptability, legislation, public health legislation, food safety, insects, algae, consumers, Netherlands, Novel Foods
Language Dutch
Type Report
Publisher LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag
Abstract Het ministerie van EL&I heeft Wageningen UR gevraagd te inventariseren welk belemmeringen bedrijven ervaren bij het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe eiwitbronnen en wat oplossingen daarvoor zijn. Er zijn elf bedrijven geïnterviewd, die nieuwe eiwitbronnen in Nederland ontwikkelen of produceren. Daarnaast zijn zes organisaties geïnterviewd, die te maken hebben met wettelijke en juridische aspecten van de productie van nieuwe eiwitten. De projectgroep heeft de interviewresultaten veralgemeniseerd en geordend in belemmeringen en oplossingen. De belangrijkste belemmeringen die bedrijven ervaren bij de ontwikkeling en vermarkting van nieuwe eiwitten zijn: complexe en ondoorzichtige procedures binnen de Novel Food Verordening; onvoldoende acceptatie door consumenten en producenten.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/421885
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-421885
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation