KNAW

Publication

Effectiviteit APT-kistenreiniger tegen quarantaine nematode Globodera pallida (2012)

.
Pagina-navigatie:
Title Effectiviteit APT-kistenreiniger tegen quarantaine nematode Globodera pallida
Author Runia, W.T.; Molendijk, L.P.G.
Date 2012
Reference(s) kratten, schoonmaken en sterilizeren, globodera pallida, plantenparasitaire nematoden, aardappelen, gewasbescherming, Plant- en gewasbescherming (algemeen), crates, cleaning and sterilizing, globodera pallida, plant parasitic nematodes, potatoes, plant protection, Plant and Crop Protection (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher PPO - AGV
Abstract Het Productschap Akkerbouw heeft in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing PPO-AGV opdracht gegeven te onderzoeken of de APT- kistenreiniger in staat is om het quarantaine aardappelcysteaaltje Globodera pallida te doden. Cysten in zakjes zijn op de bodem van de kisten bevestigd waarna de kisten met verschillende snelheden door de kistenreiniger zijn gegaan. De maximale verblijftijd was daarbij hooguit 2 minuten. De ozonconcentratie was volgens opgave van APT meer dan 28 g per m3 water, maar is niet gemeten. Gebleken is dat in de huidige uitvoering er geen effect was van de kistenreiniging op de vitaliteit van de cystinhoud van cysten van Globodera pallida. Verlenging van de behandelingstijd en maximale verhoging van de ozonconcentratie zal nodig zijn om een adequate ontsmetting in de kistenreiniger te realiseren.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/422984
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-422984
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation