KNAW

Publicatie

Goed om uitgangsmateriaal op Erwinia te testen (interview met Jan van der Wolf) (2012)

Pagina-navigatie:
Titel Goed om uitgangsmateriaal op Erwinia te testen (interview met Jan van der Wolf)
Gepubliceerd in BloembollenVisie, No. 241, p.23-23. ISSN 1571-5558.
Auteur Dwarswaard, A.; Bovenkamp, van den G.; Wolf, van der J.M.
Datum 2012
Trefwoord(en) erwinia, bacterieziekten, pootaardappelen, bloembollen, landbouwkundig onderzoek, testen, vermeerderingsmateriaal, Plantenziekten, -plagen en -afwijkingen (algemeen), Onderzoeksmethodologie, erwinia, bacterial diseases, seed potatoes, ornamental bulbs, agricultural research, testing, propagation materials, Diseases, Pests and Disorders of Plants (General), Research Methodology
Taal Nederlands
Type Contribution to periodical
Samenvatting Bloembollen en aardappelen. Ze hebben in ieder geval één ziekte gemeen: bacterierot, veroorzaakt door Erwinia. In beide teelten zorgen deze bacterieziekten voor veel schade. In het Deltaplan Erwinia werken de bloembollen- en aardappelwereld samen op onderzoeksgebied. In twee artikelen staat de vraag centraal wat de bollen en de aardappelen van elkaar hebben geleerd. Deel 2: Gé van den Bovenkamp van de NAK en Jan van der Wolf van PRI.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/423036
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-423036
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie