KNAW

Publication

Voortgang GTB waterproof grondgebonden: Lysimeter (2012)

.
Pagina-navigatie:
Title Voortgang GTB waterproof grondgebonden: Lysimeter
Published in Nieuwsbrief glastuinbouw waterproof grondgebonden, Vol. 2, No. 2, p.1-5.
Author Voogt, W.
Date 2012
Reference(s) sierteelt, glastuinbouw, lysimeters, drainagewater, oppervlaktewater, uitspoelen, mengmeststoffen, Teelt, cultuurmethoden, Watervoorziening, ornamental horticulture, greenhouse horticulture, lysimeters, drainage water, surface water, leaching, compound fertilizers, Cultivation, Cultural Methods, Water Supply
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract Verslag van het gebruik van de lysimeter na een jaar bij watergift en drain en bodemvocht en emissie. Er zijn geen technische problemen gevonden, zoals lekkage. Bij de teeltwisseling is het wel even wennen, de grondbewerking dient handmatig te geschieden. Het doel van het project Glastuinbouw Waterproof, grondgebonden, richt zich op het afstemmen van de watergift en bemesting op de behoefte van het gewas en zodoende de uitspoeling naar oppervlakte- en grondwater te minimaliseren. Zoals gesteld in de Kader Richtlijn Water (KRW), dat voorziet in een nagenoeg nul emissie van meststoffen in 2027.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/423472
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-423472
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation