KNAW

Publicatie

Voortgang GTB waterproof grondgebonden: Lysimeter (2012)

.
Pagina-navigatie:
Titel Voortgang GTB waterproof grondgebonden: Lysimeter
Gepubliceerd in Nieuwsbrief glastuinbouw waterproof grondgebonden, Vol. 2, No. 2, p.1-5.
Auteur Voogt, W.
Datum 2012
Trefwoord(en) sierteelt, glastuinbouw, lysimeters, drainagewater, oppervlaktewater, uitspoelen, mengmeststoffen, Teelt, cultuurmethoden, Watervoorziening, ornamental horticulture, greenhouse horticulture, lysimeters, drainage water, surface water, leaching, compound fertilizers, Cultivation, Cultural Methods, Water Supply
Taal Nederlands
Type Contribution to periodical
Samenvatting Verslag van het gebruik van de lysimeter na een jaar bij watergift en drain en bodemvocht en emissie. Er zijn geen technische problemen gevonden, zoals lekkage. Bij de teeltwisseling is het wel even wennen, de grondbewerking dient handmatig te geschieden. Het doel van het project Glastuinbouw Waterproof, grondgebonden, richt zich op het afstemmen van de watergift en bemesting op de behoefte van het gewas en zodoende de uitspoeling naar oppervlakte- en grondwater te minimaliseren. Zoals gesteld in de Kader Richtlijn Water (KRW), dat voorziet in een nagenoeg nul emissie van meststoffen in 2027.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/423472
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-423472
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie