KNAW

Publication

Grasraffinage in de veehouderij (2012)

.
Pagina-navigatie:
Title Grasraffinage in de veehouderij
Author Pol, van den A.; Pol-van Dasselaar, van den A.; Durksz, D.L.; Klop, A.; Gosselink, J.M.J.
Date 2012
Reference(s) grasmaaisel, grassen, raffineren, haalbaarheidsstudies, toegevoegde waarde, melkveehouderij, agrarische bedrijfsvoering, analyse, biobased economy, Technology Assessment, grass clippings, grasses, refining, feasibility studies, value added, dairy farming, farm management, analysis, biobased economy, Technology Assessment
Language Dutch
Type Report
Publisher Wageningen UR Livestock Research
Abstract Gras kan door herkauwers, zoals koeien, tot waarde worden gebracht. Door de voortschrijding van de technologische ontwikkeling zijn echter ook andere manieren denkbaar, waarmee gras tot waarde kan worden gebracht, zoals grasraffinage. De ontwikkelingen op het gebied van grasraffinage zijn indrukwekkend, maar er zijn ook nog veel onduidelijkheden. Grasraffinage wordt nog maar beperkt toegepast. Toch is het goed om nu alvast na te denken over de mogelijke impact van grasraffinage op grote schaal. Dit rapport geeft een analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van grasraffinage op veehouderijbedrijven in Nederland (SWOT-analyse).
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/423690
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-423690
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation