KNAW

Publicatie

Grasraffinage in de veehouderij (2012)

.
Pagina-navigatie:
Titel Grasraffinage in de veehouderij
Auteur Pol, van den A.; Pol-van Dasselaar, van den A.; Durksz, D.L.; Klop, A.; Gosselink, J.M.J.
Datum 2012
Trefwoord(en) grasmaaisel, grassen, raffineren, haalbaarheidsstudies, toegevoegde waarde, melkveehouderij, agrarische bedrijfsvoering, analyse, biobased economy, Technology Assessment, grass clippings, grasses, refining, feasibility studies, value added, dairy farming, farm management, analysis, biobased economy, Technology Assessment
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Wageningen UR Livestock Research
Samenvatting Gras kan door herkauwers, zoals koeien, tot waarde worden gebracht. Door de voortschrijding van de technologische ontwikkeling zijn echter ook andere manieren denkbaar, waarmee gras tot waarde kan worden gebracht, zoals grasraffinage. De ontwikkelingen op het gebied van grasraffinage zijn indrukwekkend, maar er zijn ook nog veel onduidelijkheden. Grasraffinage wordt nog maar beperkt toegepast. Toch is het goed om nu alvast na te denken over de mogelijke impact van grasraffinage op grote schaal. Dit rapport geeft een analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van grasraffinage op veehouderijbedrijven in Nederland (SWOT-analyse).
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/423690
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-423690
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie