KNAW

Publication

Effect van mestbeleid op bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst... (2012) Open access

Pagina-navigatie:
Title Effect van mestbeleid op bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst : Evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post
Author Schils, R.L.M.; Dijk, van W.; Middelkoop, van J.C.; Oenema, J.; Verloop, J.; Huijsmans, J.F.M.; Ehlert, P.A.I.; Salm, van der C.; Reuler, van H.; Vreeburg, P.J.M.; Dekking, A.J.G.; Geel, van W.C.A.; Schoot, van der J.R.
Date 2012
Reference(s) Centrum Bodem - Bodemkwaliteit en Nutrienten, LR - Milieu, Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente, Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente, Bollen, Bomen, Agrosysteemkunde / Agrosystems Research, Agrosysteemkunde / Agrosystems Research
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra Wageningen UR
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/424862
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-424862
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation