KNAW

Publicatie

Interactie tussen diverse aaltjessoorten en verticillium in suikerbieten (2012)

.
Pagina-navigatie:
Titel Interactie tussen diverse aaltjessoorten en verticillium in suikerbieten
Auteur Pepping, M.; Raaijmakers, E.; Hanse, B.; Beers, van T.G.; Molendijk, L.P.G.
Datum 2012
Trefwoord(en) beta vulgaris, suikerbieten, schimmelziekten, verticillium dahliae, plantenziekteverwekkende schimmels, plantenparasitaire nematoden, oogstschade, aantasting, epidemiologie, plantenziekten, gewasbescherming, akkerbouw, cultivars, Epidemiologie van plantenziekten en -plagen, Suikerbiet, beta vulgaris, sugarbeet, fungal diseases, verticillium dahliae, plant pathogenic fungi, plant parasitic nematodes, crop damage, infestation, epidemiology, plant diseases, plant protection, arable farming, cultivars, Epidemiology of Plant Pests and Diseases
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Stichting IRS
Samenvatting Het doel van dit project was om te onderzoeken of de aantasting door verticillium (V. dahliae) in suikerbieten wordt bevorderd door diverse soorten aaltjes (bietencysteaaltjes, wortellesie-aaltjes en wortelknobbelaaltjes). Dit is gedaan in een klimaatkamertoets, waarbij planten wel en niet geïnfecteerd zijn met verticillium bij een gevoelig en tolerant ras voor verticillium en bij vier verschillende soorten aaltjes in twee dichtheden. Hoe meer aaltjes, hoe meer aantas-ting er zichtbaar was. Dit gold bij het voor verticillium gevoelige ras voor alle vier de aaltjes-soorten (witte bietencysteaaltjes, gele bietencysteaaltjes, noordelijk wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes) en bij het tolerante ras alleen niet voor wortellesieaaltjes.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/425086
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-425086
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie