KNAW

Publication

Actualisatie landelijke emissieregistratie 2011 : uit- en... (2012)

.
Pagina-navigatie:
Title Actualisatie landelijke emissieregistratie 2011 : uit- en afspoeling nutrienten en zware metalen uit het landelijk gebied
Author Renaud, L.V.; Bonten, L.T.C.; Bolt, van der F.J.E.
Date 2012
Reference(s) bodemchemie, stikstof, fosfaten, uitspoelen, waterkwaliteit, zware metalen, monitoring, modellen, soil chemistry, nitrogen, phosphates, leaching, water quality, heavy metals, monitoring, models
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract In het kader van de nationale en internationale verplichting om de emissies en belasting van oppervlaktewater te rapporteren is de uit- en afspoeling van nutriƫnten en zware metalen uit het landelijk gebied berekend. Met het landelijke emissiemodel STONE en STONE-ZM zijn de emissies naar het oppervlaktewater doorgerekend. Voor de consistentie is hetzelfde model gebruikt dat ook gebruikt is voor de Evaluatie Meststoffenwet 2012. Voor het bepalen van een gemiddelde verwachting van de uit- en afspoeling is een nieuwe methode toegepast om de grote effecten van de dynamiek in het weer te filteren.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/425805
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-425805
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation