KNAW

Publicatie

Burgers tegen beleid : een analyse van dynamiek in politieke betrokkenheid (2009) Open access

Pagina-navigatie:
Titel Burgers tegen beleid : een analyse van dynamiek in politieke betrokkenheid
Auteur I. Verhoeven
Promotor M.A. Hajer; C.J.M. Schuyt
Universiteit [unknown]
Datum 2009-06-11
Trefwoord(en) Participatie; Openbaar bestuur, 89.57 politieke participatie, Participation; Public administration, 89.57 political participation
Taal Nederlands
Type Proefschrift
Uitgever Aksant
Samenvatting Het gebeurt vrij vaak dat burgers tegen beleid in actie komen. In deze studie worden de achtergronden van dit politieke en maatschappelijke verschijnsel onderzocht. Imrat Verhoeven onderzoekt eerst de samenhang met bredere ontwikkelingen in politieke betrokkenheid en veranderende relaties tussen politiek, overheid en burger in de afgelopen decennia. Vervolgens analyseert hij in een reconstructie van een proces van gemeentelijke herindeling hoe en waarom burgers in de praktijk tegen beleid actief worden. Zijn studie laat zien dat collectieve politieke actoren, zoals gemeenten, de media en actiegroepen van burgers tijdens een besluitvormingsproces beleid problematiseren. Individuele burgers worden niet alleen op de problematische gevolgen van beleid gewezen, maar vervolgens ook gemobiliseerd om daartegen in actie te komen. Het onderzoek biedt nieuwe inzichten in de rol die collectieve politieke actoren met betekenisgeving en mobilisatie spelen in het politieke gedrag van burgers die tegen beleid in gaan.
Publicatie http://dare.uva.nl/record/305396
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-305396
Metadata XML
Repository Universiteit van Amsterdam

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie