KNAW

Publication

The behavioral inhibition system in childhood and adolescent... (2010) Open access

Pagina-navigatie:
Title The behavioral inhibition system in childhood and adolescent anxiety: an analysis from the information processing perspective
Author L. Vervoort
Thesis advisor F. Boer; P.J.M. Prins; E. de Haan
Degree grantor [unknown]
Date 2010-09-23
Language English
Type Doctoral thesis
Abstract Iedereen kent wel kinderen met een angstig temperament: kinderen die snel schrikken, moeilijk te troosten zijn, of verlegen en teruggetrokken zijn. De meesten van die kinderen groeien daar uit. Anderen blijven angstig en bang. Sommigen krijgen zelfs last van echte angststoornissen, die hen hinderen in hun dagelijks leven. Leentje Vervoort onderzocht het verband tussen een angstig temperament en angststoornissen. Ze deed dat door te kijken naar de manier waarop kinderen met en zonder angstproblemen omgaan met informatie uit de buitenwereld. Vervoort concludeert dat kinderen met een angststoornis sneller hun bezigheden staken dan kinderen zonder angstproblemen wanneer ze geconfronteerd worden met enge dingen. Daarnaast vond ze dat kinderen met een angststoornis enge dingen beduidend negatiever evalueren dan kinderen zonder angststoornissen De laatste groep vindt enge dingen niet negatiever dan gewoon negatieve dingen. Ten slotte keek Vervoort hoe de aandacht voor enge dingen verschilt tussen kinderen met en zonder angstproblemen. Hoewel vaak gedacht wordt dat temperament iets is wat we niet kunnen veranderen, lijkt het er toch op dat kinderen met een angstig temperament ‘beschermd' kunnen worden tegen angstproblemen door de manier waarop kinderen omgaan met informatie uit de buitenwereld aan te pakken.
Publication http://dare.uva.nl/record/355283
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-355283
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation