KNAW

Publication

De aanklager: het Joegoslavië-tribunaal en de selectie van verdachten (2010)

Pagina-navigatie:
Title De aanklager: het Joegoslavië-tribunaal en de selectie van verdachten
Author F. de Vlaming
Thesis advisor E. Lissenberg; H.G. van der Wilt
Degree grantor [unknown]
Date 2010-12-17
Language Dutch
Type Doctoral thesis
Abstract Tijdens de conflicten in voormalig Joegoslavië (1991-2001) vielen meer dan honderdduizend doden. Miljoenen burgers werden verdreven, duizenden werden gevangen gehouden, gemarteld of verkracht. Ook werd op grote schaal vernield en geplunderd. Tot de verantwoordelijken voor de misdrijven behoorden landelijke politici, regionale en lokale bestuurders, (para)militairen en gewone burgers. Het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia werd in 1993 opgericht door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De aanklager van het tribunaal kreeg de omvangrijke opdracht om de meest verantwoordelijken voor ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht te vervolgen. Frederiek de Vlaming beschrijft hoe de aanklager te werk ging en wat het beleid was ten aanzien van de keuze van verdachten. Tussen 1994 en 2004 werden uiteindelijk 161 verdachten aangeklaagd. Wie waren dat, wat werd hen ten laste gelegd en wat waren de criteria die de aanklager hanteerde bij de selectie? De beslissingen van de aanklager hebben grote invloed gehad op de koers en het functioneren van het tribunaal. Inzicht in het vervolgingsbeleid is dan ook essentieel bij de uiteindelijke beoordeling van de effectiviteit en de legitimiteit van de internationale strafrechtspleging, een nieuw rechtsgebied dat sinds de oprichting van het Joegoslavië-tribunaal volop in ontwikkeling is.
Publication http://dare.uva.nl/record/363480
OpenURL Search this publication in (your) library
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-363480
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation