KNAW

Publication

De ongeletterde luisteraar: Over muziekcognitie, muzikaliteit en methodologie (2010) Open access

Pagina-navigatie:
Title De ongeletterde luisteraar: Over muziekcognitie, muzikaliteit en methodologie
Published in Oratiereeks / Faculteit der Geesteswetenschappen ; 374.
Author H. Honing
Date 2010
Type Lecture
Publisher Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Abstract Al sinds onze babytijd hebben wij, mensen, een grote perceptuele gevoeligheid voor zowel de melodische, ritmische als dynamische aspecten van spraak en muziek. Het gaat, voor zover we nu weten, om een uniek menselijke aanleg voor het waarnemen, interpreteren en waarderen van muziek, nog voordat er een woord gesproken of zelfs maar bedacht is. Het is het preverbale en preletter stadium waar het muzikale luisteren vol van is. De oratie van Henkjan Honing, uitgesproken op 1 december 2010 bij zijn inauguratie tot bijzonder hoogleraar muziekcognitie aan de Universiteit van Amsterdam, is een ode aan de in ons allen huizende 'ongeletterde luisteraar'.
Publication http://dare.uva.nl/record/377102
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-377102
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation