KNAW

Publication

Shimmering images: on transgender embodiment and cinematic aesthetics (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Title Shimmering images: on transgender embodiment and cinematic aesthetics
Author E.A. Steinbock
Thesis advisor M. Aydemir; M.A. Bleeker
Degree grantor [unknown]
Date 2011-06-17
Reference(s) cinema studies; aesthetics; transgender; embodiment; visual culture; sexuality, cinema studies; aesthetics; transgender; embodiment; visual culture; sexuality
Language English
Type Doctoral thesis
Abstract Eliza Steinbock toont aan dat transgender belichaming en filmbeelden mogelijkerwijs een eigenschap met elkaar gemeen hebben. Zij beschrijft die als glinsterend. ‘Glinstering’ is het heen en weer te gaan tussen transseksuele lichamelijkheid aan de ene kant en het medium film aan de andere, en tussen de gerelateerde disciplines van transgender studies en film studies. Het interdisciplinaire karakter van dit onderzoek komt voort uit de ‘glinsterende’ visualiteit van specifieke filmbeelden die de nadruk leggen op beweging, zowel binnen een frame als tussen verschillende frames. Steinbock onderzocht de mogelijke verbanden tussen dat aspect van visualiteit en specifieke gender positities-in-wording. Ze bekeek de esthetische conventies en theoretische beperkingen die maken dat bepaalde belichamingen moeilijk waarneembaar zijn. De nog altijd dominante empirische denkwijze gaat ervan uit dat waarnemen gelijkstaat aan weten, een stelregel die ook in film studies omstreden is. Door transgender studies en filmstudies met elkaar in verband te brengen, gaat Steinbock na op welke manieren deze disciplines, die allebei het accent leggen op esthetiek, bestaande natuurwetenschappelijke kennis ter discussie stellen.
Publication http://dare.uva.nl/record/378997
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-378997
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation