KNAW

Publication

Blijft mediation de eeuwige belofte of wordt het een volwassen markt?:... (2012)

Pagina-navigatie:
Title Blijft mediation de eeuwige belofte of wordt het een volwassen markt?: mediationmarkt vanuit economisch perspectief
Published in Nederlands Juristenblad, Vol. 87, No. 1, p.14-20. ISSN 01650483.
Author B. Baarsma
Degree grantor Universiteit van Amsterdam
Date 2012
Language Dutch
Type Article
Abstract Mediation werd in de negentiger jaren van de vorige eeuw geïntroduceerd als veelbelovend geschilbeslechtingsinstrument. Sindsdien is de vraag naar mediation niet echt van de grond gekomen. Wel zijn er veel mediators tot de markt toegetreden. De markt is daardoor niet in evenwicht. Dit artikel schetst de groeiruimte voor mediation, en doet aanbevelingen hoe die ruimte benut kan worden. Vooralsnog is de rol van de overheid daarbij beperkt. De beroepsgroep is eerst zelf aan zet.
Publication http://hdl.handle.net/11245/1.384930
OpenURL Search this publication in (your) library
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-440795
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation