KNAW

Publication

Elite en kastelen in de Late Middeleeuwen (2015)

Pagina-navigatie:
Title Elite en kastelen in de Late Middeleeuwen
Published in Limburg: een geschiedenis. - Tot 1500, p.357-380. ISBN 9789081960229.
Author W. Hupperetz; H. Janssen
Date 2015
Language Dutch
Type Book part
Publisher Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
Publication http://hdl.handle.net/11245/1.398179
OpenURL Search this publication in (your) library
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-1.398179
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation