KNAW

Publication

De slimme gemeente nader beschouwd: Hoe de lokale overheid kan... (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Title De slimme gemeente nader beschouwd: Hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen
Author E. Gerritsen
Thesis advisor J.J. Boonstra
Degree grantor [unknown]
Date 2011-11-28
Language Dutch
Type Doctoral thesis
Publisher Amsterdam University Press
Abstract In dit proefschrift geeft Erik Gerritsen een antwoord op de vraag hoe de lokale overheid een bijdrage kan leveren aan het oplossen van ongetemde maatschappelijke problemen. Gerritsen heeft vanuit zijn ervaring als gemeentesecretaris van Amsterdam een praktijktheorie van de ‘slimme gemeente’ ontwikkeld. Hij bespreekt zowel het bestuurskundige ideaal als de daadwerkelijke realisatie van een goed presterende lokale overheid. Een viertal casusonderzoeken (crisisopvang, voortijdig schoolverlaten, overlastgevende multiprobleemgezinnen en inburgering) vormt de basis. Deze praktijktheorie bevat een concreet handelingsperspectief, bestaande uit een aantal principes van slimmer werken en een veranderstrategie van verleiding in combinatie met doorzettingsmacht. De uitkomsten van de studie benadrukken het belang van interactief leren voor het realiseren van duurzaam beter presteren van lokale overheden.
Publication http://dare.uva.nl/record/398179
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-398179
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation