KNAW

Publication

Capitalist discipline: on the orchestration of corporate games (2011)

Pagina-navigatie:
Title Capitalist discipline: on the orchestration of corporate games
Author A.F.P. Wassenberg
Thesis advisor C.J.M. Schuyt; J.P.M. Groenewegen
Degree grantor [unknown]
Date 2011-10-26
Reference(s) ondernemingsstrategie; industriepolitiek; onderhandelingsprocessen
Language English
Type Doctoral thesis
Abstract Samenlevingen raken van tijd tot tijd ontwricht door economische crises. Arthur Wassenberg onderzocht de instabiliteiten die het gevolg zijn van coördinatietekorten die van binnenuit, vanuit de politieke economie zelf, tot ontregeling van het maatschappelijk verkeer leiden. De meest radicale ontwrichtingen ontstaan wanneer de financiële bovenbouw geen getrouwe weerspiegeling is van de werkelijke afhankelijkheidsverhoudingen in de economische onderbouw. Het is niet eenvoudig boven- en onderbouw te scheiden. Hetzelfde geldt voor het private en publieke deel van het financiële systeem en de werkelijke economie. De onderlinge vervlechtingen zijn daartoe te groot. Om oorzaak en gevolg van de golfbewegingen tussen economische orde en wanorde op het spoor te komen is het echter zaak te onderscheiden wat in de werkelijkheid niet gescheiden is. Wassenberg komt hiertoe met een politiek-economische speltheorie.
Publication http://dare.uva.nl/record/395690
OpenURL Search this publication in (your) library
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-395690
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation