KNAW

Publicatie

Witte vlekken in het bereik van NME? : raamwerk voor het meten... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Witte vlekken in het bereik van NME? : raamwerk voor het meten van gebruik en de effecten van NME in het primair onderwijs
Auteur Vreke, J.; Langers, F.; Berg, van den A.E.
Datum 2011
Trefwoord(en) natuur- en milieueducatie, basisonderwijs, evaluatie, jeugd, kinderen, landschapsbeleving, attitudes, beleid, nederland, Curriculum, Omgevingspsychologie, nature and environmental education, elementary education, evaluation, youth, children, landscape experience, attitudes, policy, netherlands, Curriculum, Environmental Psychology
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting In het NME-beleid wordt het geven van NME ingezet als instrument om bij te dragen aan het reduceren van de achteruitgang, in omvang en kwaliteit, van natuur en milieu. Het bereik van NME moet aangeven in hoeverre NME de bevolking heeft bereikt en aan dit doel heeft bijgedragen. Het identificeren van witte vlekken, gebieden waar niet of nauwe¬lijks sprake is van bereik van NME, is daarbij een belangrijk item. In het onderzoek is een werkwijze geformuleerd voor de bepaling van het bereik van op de basisschool gegeven NME. De omvang van gegeven NME wordt bepaald via vragenlijsten aan alle basisscholen in Nederland, de omvang van relevante effecten wordt benaderd via modelberekeningen. Omdat in de literatuur geen causale relaties zijn gespecificeerd, moeten ze worden geschat.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/408521
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-408521
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie