KNAW

Publicatie

De effecten van baggeren op emissies naar water en lucht (2010)

.
Pagina-navigatie:
Titel De effecten van baggeren op emissies naar water en lucht
Gepubliceerd in H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling, Vol. 2010, No. 9, p.34-35. ISSN 0166-8439.
Auteur Beek, C.L.; Rietra, R.P.J.J.; Harmsen, J.; Bolt, van der F.J.E.
Datum 2010
Trefwoord(en) veengronden, sloten, bagger, samenstelling, emissie, luchtverontreiniging, distikstofmonoxide, bodemchemie, stikstof, fosfor, waterverontreiniging, Milieuverontreiniging, Hydrologie, peat soils, ditches, dredgings, composition, emission, air pollution, nitrous oxide, soil chemistry, nitrogen, phosphorus, water pollution, Environmental Pollution, Hydrology
Taal Nederlands
Type Contribution to periodical
Samenvatting Baggeren van sloten is een gangbare praktijk in grote delen van laag Nederland. Slootbagger is rijk aan nutriƫnten en organische stof. Bij organisch rijke bagger - zoals in veengebieden - wordt bij iedere baggerronde ongeveer 350 kilo stikstof en 20 kilo fosfaat per hectare opgebracht en draagt daarmee sterk bij aan de bemesting zonder dat dit terugkomt in de mestboekhouding. Het op de kant brengen van bagger kan echter ook leiden tot ongewenste emissies van lachgas en kooldioxide naar de atmosfeer en uitspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater. De omstandigheden waaronder dit gebeurt blijken af te hangen van de herkomst van de bagger, aldus een verkennende studie.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/403932
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-403932
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie