KNAW

Publication

Aaltjesschema.nl, de aaltjesvraagbaak (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Aaltjesschema.nl, de aaltjesvraagbaak
Published in Gewasbescherming, Vol. 41, No. 3. ISSN 0166-6495.
Author Beers, van T.G.; Molendijk, L.P.G.
Date 2010
Reference(s) internet, informatieverspreiding, informatiesystemen, plagenbestrijding, nematoda, akkerbouw, bloembollen, overblijvende planten, parasitaire nematoden, vollegrondsteelt, Plant- en gewasbescherming (algemeen), internet, diffusion of information, information systems, pest control, nematoda, arable farming, ornamental bulbs, perennials, parasitic nematodes, outdoor cropping, Plant and Crop Protection (General)
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract Op de website www.aaltjesschema.nl kunnen akkerbouwers, vollegrondsgroente telers, vaste plantentelers en bloembollenkwekers tips en informatie vinden hoe ze planmatig kunnen omgaan met aaltjesbesmettingen op hun bedrijf. Nieuw op de website is het snelzoekmenu en het menu maatregelen.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/392656
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-392656
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation