KNAW

previous

0 out of 944,303 results

Publication

Jongeren en seksuele oriëntatie (2015) Open access

Pagina-navigatie:
Title Jongeren en seksuele oriëntatie
Author Lisette Kuyper
Date 2015-01-08
Language Dutch
Type Report
Publisher Sociaal en Cultureel Planbureau
Abstract Het Sociaal en Cultureel Planbureau voert regelmatig onderzoek uit naar lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) individuen. In het huidige rapport staan jongeren in Nederland centraal. Het onderzoek richt zich op twee zaken: de houding van jongeren tegenover LHBT-zaken en de overeenkomsten en verschillen in de leefsituatie, leefstijl en het welzijn tussen LHB en heteroseksuele jongeren en de verklaringen daarvoor. Die houding van Nederlandse jongeren lijkt met de jaren positiever te worden, maar hangt wel af het specifieke onderwerp. Vriendschappen met LHB’ers bijvoorbeeld zijn meer geaccepteerd dan twee jongens die met elkaar zoenen. De verschillen in leefsituatie, leefstijl en welzijn zijn talrijker dan de overeenkomsten en pakken negatief uit voor de LHB-jongeren. Belangrijke verschillen doen zich voor in de relatie met de ouders, schoolbeleving (zoals pesten en spijbelen), middelengebruik (zoals roken en drugsgebruik) en psychische problemen (zoals emotionele en gedragsproblemen of suïcidaliteit). Er zijn juist geen verschillen in de beleving van hun vriendenkring. De verschillen hangen samen met algemene risicofactoren en met LHB-specifieke risicofactoren (zoals het meemaken van homonegatieve reacties). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Rights Zie http://www.scp.nl/Configuratie/Teksten/Copyright
Publication http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2...
Metadata XML
Repository The Netherlands Institute for Social Research

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation