KNAW

Onderzoek

De positie van minderheden en hun bescherming in het internationale recht

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De positie van minderheden en hun bescherming in het internationale recht
Looptijd 01 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1236297
Leverancier gegevens Website Universiteit van Tilburg

Samenvatting

Vanuit een internationaalrechtelijke optiek wordt de mogelijke osmose van individuele rechten , collectief uit te oefenen individuele rchten en collectieve rechten inzake "minderheden" onderzocht. In hoeverre is deze osmose mogelijk c.q. wenselijk en bereikt men hierdoor een positieve bestendige integratie van minderheden op inter(nationaal) niveau? Culturele rechten krijgen specifieke aandacht aangezien zij een belangrijke rol ljken te spelen bij het tot stand komen van een collectief alsook individueel bewustzijn. Het internationale recht besteedt nog te weinig aandacht aan culturele rechten. Methoden en technieken: bronnenonderzoek, case study, literatuuronderzoek

Samenvatting (EN)

This research in the field of international law focusses on a possible osmosis of individual rights, individual rights to be excercised collectively and collective rights regarding minorities. Is this osmosis wanted or possible and does it contribute to a positive sustainable integration of minorities? The cultural aspect is of paramount importance in this research, as this seems to be the "cradle" for a collective as well as an individual consciousness.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D41400 Staats- en bestuursrecht
D41600 Internationaal recht

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie