KNAW

Research

Science, Strategy and War. The Strategic Theory of John Boyd

Pagina-navigatie:


Update content


Title Science, Strategy and War. The Strategic Theory of John Boyd
Period 01 / 2000 - 01 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://www.wetenschapsagenda.leidenuniv.nl/content_docs/proefschriften_2005_/osingasamenvattingproefschrift.pdf
Research number OND1236390

Abstract (NL)

Het proefschrift betreft een studie van het militair strategisch gedachtegoed van John Boyd. Boyd, die in 1997 overleed, had en heeft een grote invloed op het Amerikaanse militaire denken in de afgelopen drie decennia. Nadat hij in de jaren zestig en begin jaren zeventig de basis had gelegd voor de ontwikkeling van o.m. de F-15 en de F-16, raakte hij betrokken bij de hervorming van de Amerikaanse krijgsmacht in de periode na de Vietnam Oorlog. Hij wordt beschouwd als de her-ontdekker van de doctrine van het beweeglijke gevecht (maneuvre warfare) en de geestelijke vader van de AirLand Battle doctrine die in het midden van de jaren tachtig in de Amerikaanse strijdkrachten werd ingevoerd. Binnen de NAVO leidde dit tot de invoering van het zogenaamde Follow Forces Attack doctrine. In de jaren negentig zijn zijn ideën ook opgenomen in de militaire doctrines van strijdkrachten van meerdere Europese strijdkrachten, onder meer in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Ook in studies over het zogenaamd Network Centric Warfare model van oorlogvoeren, wat één van de speerpunten is in het transformatie programma van de NAVO, wordt regelmatig verwezen naar het gedachtegoed van John Boyd.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. A. (Fred) van Staden
Doctoral/PhD student Dr. F.P.B. Osinga

Classification

D41000 Science of law
D42100 Political science
D42110 Defence

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation