KNAW

Research

The use of Metaphors in Decision Making in R&D Projects

Pagina-navigatie:


Update content


Title The use of Metaphors in Decision Making in R&D Projects
Period 01 / 1991 - 03 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1241129

Abstract

Managers need information to manage their organization. In which ways do they cope with that information? And if we can describe those ways, what will that mean for the daily management practice? In this project we investi­gate the way managers cope with all the informa­tion they use to manage. As a main focus we use the concept of an image. What do manager¿s images look like? And how do they differ for those who jointly manage an organiz­ation? The characteri­zation of images of managers will be described and build on empirical material. Furthermore, theoretical and practi­cal ideas on the implications for group decision making processes in general are developed. The main focus is on the way multidisci­plinary teams can make use of the results of the research.

Abstract (NL)

Als een manager aan zijn organisatie of bedrijf denkt, kan hij verschillende beelden voor ogen hebben. Hij kan denken aan de organisatie zelf, passend in een omgeving, maar het kan ook een beeld zijn dat meer betrekking heeft op een doel dat hem voor ogen staat, of een beeld dat hij kent uit de theorie over organisaties. Bovendien kan de manager ook nog een beeld hebben van het beeld dat andere managers hebben over zijn bedrijf. Bartjan Pennink deed onderzoek naar het wordingsproces van deze beelden, met name naar de trechterwerking - het selectieproces waarin de manager uit een grote hoeveelheid informatie een beeld vormt. Ook vroeg Pennink zich af welke rol beelden spelen bij samenwerking tussen managers. Uitgangspunt daarbij is het idee dat samenwerking alleen vruchtbaar is als men tot een een gemeenschappelijk beeld kan komen. Dat komt niet vanzelf tot stand, constateert Pennink, de betrokken managers zullen er moeite voor moeten doen. Hij introduceert daarbij het begrip beeldruimte , een virtuele ruimte die meerdere beelden kan bevatten.

Related organisations

Related people

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation