KNAW

Research

Environmental impact assessment as a tool for the decision-making process

Pagina-navigatie:


Update content


Title Environmental impact assessment as a tool for the decision-making process
Period 04 / 1995 - unknown
Status Completed
Research number OND1242291

Abstract

How can we draft a legal provision for the supply of environmental information to the decisionmakers, which: - is in compliance with the EC-law; - contributes to a rational decision-making in which the environmental interest is considered; - and is proportional to the significance of the impact on the environment.

Abstract (NL)

Hoe kan een wettelijk systeem van informatieverschaffing van milieu-effecten ontwikkeld worden dat: - Europeesrechtelijke eisen in acht neemt; - bijdraagt aan een rationele besluitvorming waarin het milieubelang een volwaardige plaats heeft; - zorgt voor evenredigheid tussen de zwaarte van de procedure en de mate van mogelijke nadelige invloed op het milieu. Methoden en technieken: analyse van bestaande onderzoekgegevens, bronnenonderzoek, literatuuronderzoek

Related organisations

Related people

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D41000 Science of law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation