KNAW

Research

Psychedelic Art

Pagina-navigatie:


Update content


Title Psychedelic Art
Period 02 / 1994 - 12 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1246056

Abstract (NL)

Kunstenaars hebben de naam relatief meer drugs te gebruiken dan andere beroepsgroepen, mede vanwege de aanname dat drugs de artistieke creativiteit zouden bevorderen. Deze opvatting is echter niet universeel maar een erfenis van de Romantiek. Niet zozeer chemische effecten van drugs, maar de verwachtingen dat deze de creativiteit bevorderen, zijn doorslaggevend. Dat concludeert Jos ten Berge in zijn proefschrift.Ten Berge beschrijft chronologisch de geschiedenis van het idee dat drugs creativiteit stimuleren, aan de hand van ervaringen van schrijvers en kunstenaars; ook wanneer die ervaring voortvloeide uit andere, veelal medische redenen van druggebruik. Ook is er (voor het eerst) ruim aandacht voor wetenschappelijke before & after-experimenten met gedrogeerde kunstenaars. Verder geeft Ten Berge een neerslag van visionaire ervaringen in de kunst en van de (on)mogelijkheid om af te lezen aan kunstwerken uit het verleden, of hun makers dergelijke ervaringen hebben gehad. Tenslotte besteedt de promovendus aandacht aan de vele artistieke alternatieven voor druggebruik die kunstenaars hebben ontwikkeld, om zichzelf of hun publiek een drugloze, roesachtige ervaring te verschaffen. Eén van Ten Berges conclusies is dat drugs niet zozeer langs chemische weg de creativiteit bevorderen, maar dat vooral de verwachting hierover doorslaggevend is. Die verwachting is echter sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw aan erosie onderhevig. Ook het nut van drugs voor de kunst lijkt zo te moeten worden bijgezet als een van de "grote verhalen" waaraan in postmoderne tijden weinig geloof meer wordt gehecht.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. C.H. Blotkamp
Doctoral/PhD student Dr. J.P. ten Berge

Classification

D35100 History of arts and architecture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation