KNAW

Onderzoek

Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem voor het...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem voor het ontwerpen, dimensioneren en engineeren van bioventing en biosparging systemen
Looptijd 1995 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1250254

Samenvatting

Doelstelling van het project is het genereren van ontwerp- en dimensioneringsgrondslagen voor bioventing en biosparging systemen. De resultaten worden vastgelegd in een beslisboom waarin de stappen voor het ontwerp van succesvolle bioventing en biosparging systemen in onderlinge samenhang wordt weergegeven. Hieraan worden technische omschrijvingen gekoppeld, waarin wordt aangegeven welke strategieƫn, methoden, modellen, experimenten en technieken voor de verschillende beslissingen kunnen worden gebruikt.
Dit project heeft betrekking op een bestaande techniek waar in Nederland nog maar beperkte ervaring mee is. Met het project wordt ontwerp- en dimensioneringskennis vastgelegd en bestaande hiaten hierin aangevuld. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid in de toepassing van deze techniek bevorderd.
Twee demonstaties zijn hiervoor door EPON en BP beschikbaar gesteld. Beide terreinen zijn gelegen te Nijmegen. Het B&B project bestaat uit vier fasen.
Fase O: Identificatie en prioritering van knelpunten met betrekking tot ontwerp en dimensionering. Binnen fase O is een expert support systeem (ESS) ontworpen waarin bestaande kennis van de consortiumleden met betrekking tot B&B is vastgelegd. Het ESS voorziet in een beslismodel waarin het gehele saneringsproject van onderzoek tot nazorg kan worden doorlopen, met nadruk op B&B, dat dieper wordt uitgewerkt.
Fase 1&2:-het verzamelen van additionele veldgegevens van de beide sites:
-het uitvoeen van veldtesten met als doel het oplossen van de knelpunten die in fase O zijn geƏdentificeerd.
Fase 3: het uitvoeren van een B&B sanering op andere (kleinere) locaties waarbij de gegeneerde kennis en het ESS in praktijk kan worden gebracht.
Fase 4: optimalisering van de saneringsstrategie op de EPON en BP locaties.
Naar verwachting zullen eind 1997 de fasen en 4 worden opgestart.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. J.P. Okx
Projectleider Ing. J.H.A.M. Verheul

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15300 Fysische geologie
D16600 Kunstmatige intelligentie, expertsystemen
D18130 Bodem

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie