KNAW

Research

Psychopathology and the development of anti-social behaviour

Pagina-navigatie:


Update content


Title Psychopathology and the development of anti-social behaviour
Period 09 / 1996 - 06 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1252332
Data Supplier WODC

Abstract

Research into the relationship between psychopathology and crime. Starting point is the hypothesis that early aggressive and/or hyperactive conduct disorders are indeed associated with Moffitt's 'life-course-persistent' offenders, but not with the 'adolescence-limited' offenders.

Abstract (NL)

Uitgangspunt bij dit onderzoek is de hypothese dat vroege agressieve en hyperactieve gedragsstoornissen wel geassocieerd zijn met Moffitt's 'life-course-persistent offenders', maar niet met 'adolescence-limited offenders'. Getoetst zal worden of Moffit's dichotome model bruikbaar is bij onderzoek naar ontwikkelingspaden van antisociaal gedrag. Daarnaast biedt dit onderzoek de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in delinquentie onder jong-volwassenen. Opzet: Gebruik wordt gemaakt van een al bestaande longitudinale steekproef behorende bij het Bevolkingsonderzoek Zuid-Holland van het Instituut Kinder-Jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. De oorspronkelijke steekproef, in 1983, bestond uit 2.600 kinderen van vier tot en met zestien jaar. In 1998 heeft de zesde meting plaatsgevonden, waarbij onder andere de Vragenlijst voor het International Self report Delinquency Project van het WODC is afgenomen. Zelfrapportage-gegevens zullen onder andere gekoppeld worden aan gedraggegevens uit eerdere metingen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. G.J.N. Bruinsma
Supervisor Prof.dr. F.C. Verhulst
Researcher Dr. W.H. Smeenk
Project leader Prof.dr. P.H. van der Laan
Doctoral/PhD student Dr. A.G. Donker

Related research (upper level)

Classification

D23350 Psychiatry, clinical psychology
D41300 Criminal (procedural) law and criminology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation