KNAW

Research

Social security system in the 20th century

Pagina-navigatie:


Update content


Title Social security system in the 20th century
Period 01 / 2000 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1253359

Abstract (NL)

De eerste Nederlandse sociale verzekering, de Ongevallenwet, kwam in 1901 tot stand. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in betrekkelijk korte tijd een nieuw stelsel van sociale verzekeringen en voorzieningen, waaraan de namen van onder meer Drees sr., Veldkamp en Klompé zijn verbonden. Al lang voordat de Algemene Bijstandswet van kracht werd (1965) evolueerde de traditionele armenzorg naar een door de overheid geleide vorm van maatschappelijke hulp, waarop de aanvrager rechtens aanspraak op kan maken. Doel van dit project is de samenstelling van een onderzoeksgids die de onderzoeker de weg wijst in het uiteenlopende en verspreide archiefmateriaal over dit door velen als onoverzichtelijk ervaren beleidsterrein. In de gids wordt derhalve een overzicht gegeven welke organisaties van overheids- of particuliere aard zich bezighielden met sociale verzekeringen, werklozensteun, armenzorg en bijstandsverlening. Voorts wordt ook verwezen naar literatuur in boeken en tijdschriften. Sinds 1 december 2003 is de onderzoeksgids raadpleegbaar op de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (onder trefwoord 'sociale zekerheid'). Er wordt nu gewerkt aan een uitbreiding met een module zorgverzekeraars en de sector land- en tuinbouw. In beide gevallen gaat het om een elektronische publicatie - er komt géén boek. In 2005 verschijnen een update van de onderzoeksgids Sociale Zekerheid 1890-1967 en een afzonderlijke module zorgverzekeraars 1890-1968.

Related organisations

Related people

Researcher Drs. V. Kingma
Project leader Dr. A.C.M. Kappelhof

Classification

D34000 History

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation