KNAW

Onderzoek

Nederlandse en Belgische wetenschappelijke expedities naar de poolgebieden sinds 1875

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Nederlandse en Belgische wetenschappelijke expedities naar de poolgebieden sinds 1875
Looptijd 01 / 1997 - 01 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1255336

Samenvatting

Dit project omvat de geschiedschrijving van Nederlands en Belgisch wetenschappelijke expedities naar de poolgebieden sinds 1875. Voortbouwend op de historische basis van het zoeken naar de noordoostelijke passage naar Azië in de jaren 1594-1597 en de Arctische walvisvaart, zijn er na 1875 vanuit Nederland verschillende expedities naar dat gebied georganiseerd. Na 1897 zijn er ook vanuit België expedities georganiseerd, met de nadruk op het Antarctisch gebied. Wetenschappelijk onderzoek vanuit de volgende disciplines heeft bij de expedities een voorname rol gespeeld: antropologie, archeologie, (mariene) biologie, etnologie, fysische oceanografie, geologie, (fysische) geografie, geschiedenis, meteorologie en (aard)magnetisme.

Samenvatting (EN)

This project aims to write the history of Dutch and Belgium scientific expeditions to the polar regions since 1875. Based on their historic involvement in the search for the North-Eastern passage to Asia, in 1594-1597, and Arctic whaling, the Dutch organized several expeditions to the Arctic after 1875. After 1897 Belgium also organized such expeditions, however, with the emphasis on the Antarctic. The following scientific disciplines were involved: anthropology, archeaeology, (marine)biology, ethnology, physical oceanography, geology, (physical) geography, meteorology and (terrestrial) magnetism.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D34000 Geschiedenis

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie