KNAW

Onderzoek

De samenhang van crimineel gedrag en persoonlijkheidsproblematiek

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De samenhang van crimineel gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Looptijd 01 / 1997 - 09 / 2004
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1260737

Samenvatting

Irma Timmerman richtte zich in haar onderzoek enerzijds op de samenhang van het ontwikkelen en instandhouden van crimineel gedrag en persoonlijkheidsproblematiek, en anderzijds op het vaststellen van gedragsveranderingen bij forensisch psychiatrische patiënten gedurende hun behandeling in een TBS-kliniek (FPC Veldzicht te Balkbrug). Het onderzoek betreft alleen mannen. Timmerman toont aan dat TBS-patiënten de opvoeding door hun ouders ongunstiger beschrijven dan gedetineerden en mannen uit de algemene bevolking. Zowel gedetineerden als forensisch psychiatrische patiënten hebben in het algemeen moeite om gelijkwaardige evenwichtige relaties met anderen aan te gaan. Angst om een ander te vertrouwen vanuit het idee dat de ander het slecht met hem voor heeft speelt hierin een grote rol. In het onderzoek blijkt dat 70% van de onderzochte gedetineerden en 76% van de onderzochte patiënten minstens een ernstig trauma heeft meegemaakt. Emotionele mishandeling en seksueel misbruik kwamen duidelijk meer voor onder de patiënten dan onder de gedetineerden. Wat betreft het meten van gedragsveranderingen van de patiënten tijdens hun TBS-opname, blijkt dat patiënten na een periode van tweeënhalf jaar minder probleemgedrag laten zien. De resultaten suggereren dat de gestelde behandelingsdoelen worden behaald. Echter, voor de meeste patiënten zijn de gemeten gedragsveranderingen gering.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie