KNAW

Research

Orally transmitted Dutch epic songs

Pagina-navigatie:


Update content


Title Orally transmitted Dutch epic songs
Period 01 / 1992 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1262218
Data Supplier Website Meertens Instituut

Abstract (NL)

Uitgave van verhalende mondeling overgeleverde liederen (verzameld in de periode van circa 1950 tot 1975 door Will Scheepers en Ate Doornbosch) en onderzoek naar de herkomst van de liederen alsmede naar de overeenkomsten en verschillen met schriftelijk overgeleverde liederen en volksverhalen. Het betreft de afronding van deel vier dat liederen zal bevatten over sociale verschillen tussen geliefden, en de ontwikkeling van nieuwe uitgaven. Parallel wordt een uitgave van een cd-box met veldwerkopnamen voorbereid. Resultaten in 2006: de kopij voor deel IV van 'Onder de Groene Linde' is afgerond.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. M.B.G. van Dijk
Project leader Prof.dr. L.P. Grijp

Classification

D35200 Musicology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation